informace o klubu
stanovy klubu
klubové testace
vstup do klubu

E-m@il

info@fcc.cz
Krátký vzkaz
jméno
e-mail
vzkaz

Napište první slovo názvu tohoto klubu:

 
Reklama :

DOMÉNY - WEBHOSTING - SERVERHOSTING

Klubové testace vozidel

na historickou původnost


   O co jde?

Klubová testace historických vozidel má vpodstatě dvojí význam podle toho, zda má testované vozidlo platné doklady:

 1. má-li platné doklady, tedy je-li vozidlo provozováno na tzv. "bílých" značkách, slouží testace
  - k získání zvýhodněné sazby pojištění z odpovědnosti provozu vozidla (nabízí-li pojišťovna tuto možnost)
  - k prominutí poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (tzv. "ekopoplatek") při přeregistraci vozidla
  - k povolení vjezdu do nízkoemisních zón (v budoucnosti)
 2. nemá-li vozidlo platné doklady, je testace na historickou původnost prvním stupněm ke získání veteránských dokladů a tzv. "zelených" značek

Krajskou testaci, která pro vozy bez platných dokladů vpodstatě nahrazuje STK a která tvoří tzv. druhý stupeň testování, provádí krajské testační komise (je zřízena vždy 1 v každém kraji) a při volbě termínu klubové testace je potřeba mít na paměti fakt, že krajská testace musí být provedena nejvýše 1 měsíc po testaci klubové!


   Co musí vozidlo splňovat?

 1. svým datem výroby musí splňovat vyhlášku 355/2006 Sb. - platí hranice 30 let, tedy pro rok 2018 musí být vyrobeno do 31.12.1988
 2. vůz musí být historicky v co nejvěrnějším stavu bez předělávek a tuningu. Historickou původnost dokládá žadatel, míru originality posoudí testační komisaři
 3. vůz nesmí být používán k podnikání, ani k běžnému ježdění (nejenom denně do práce, ale např. i týdně na nákupy a pod.)

   Kdy a kde testujeme?

Klubové testace probíhají hromadně na našem největším srazu, tedy v dubnu v Poděbradech. Informujte se vždy před akcí ve zveřejněné pozvánce, případně u testačního komisaře na přesný termín a na eventuální změny!
Testování mimo akce pořádané klubem je po dohodě samozřejmě možné, žadatel je však povinen testačním komisařům uhradit cestovní výlohy.


   Co testujeme?

 1. v souladu se zaměřením klubu se specializujeme na historická vozidla značky FIAT a jejich licenční výrobky. Po dohodě lze samozřejmě otestovat i vozy jiných značek
 2. testujeme jak pro členy, tak i pro nečleny klubu. Pro tyto dvě skupiny se však liší cenové podmínky (viz dále)


   Co je potřeba k novým testacím?
 1. vůz musí splňovat výše zmíněné podmínky a k testaci musí být přistaven v čistém stavu tak, jak bude provozován. Nejste-li si jisti historickou původností, kontaktujte ještě před testací testačního komisaře! Mailem v sekci kontakt nebo na diskusním foru v příslušném oddílu o testacích
 2. veškeré doklady k vozidlu, důraz kladu především na technický průkaz. V případě méně obvyklých typů také dobová dokumentace dokládající původnost vozu (původnost se snaží doložit majitel, nikoliv komisař)
 3. doklad totožnosti žadatele. V případě, že vlastník není provozovatelem vozu, také informace o provozovateli
 4. foto o formátu 6x9 cm s levo-předním a pravo-zadním pohledem na vůz. Jejich počet se liší podle toho, zda bude testováno vozidlo s platnými doklady nebo bez:
  1. má-li vůz platné doklady, žadatel si připraví 4 ks foto levo-předních a 4 ks pravo-zadních
  2. nemá-li vůz platné doklady, tedy bude-li po klubové testaci následovat krajská a pak vydání veteránských dokladů na dopravním inspektorátu, připraví si žadatel 6 ks foto levo-předních a 6 ks pravo-zadních
 5. foto musí být na lesklém fotografickém papíru v odpovídající kvalitě, přičemž vůz musí vyplňovat co největší plochu fota a pozadí by mělo být jednolité, neměly by se v něm vyskytovat další vozy apod- viz vzorové foto na konci stránky. Vůz musí být nafocen v čistém stavu a v té podobě, v jaké bude provozován. Fotografie pořizuje žadatel na vlastní náklady. Nemá-li vůz platné české doklady, fotí se vozidlo bez registračních značek (RZ). Má-li platné české doklady, fotí se s RZ.

  Důležité upozornění, vozy se stahovací, příp. odnímatelnou střechou fotografují se z pravo-zadního pohledu se staženou, z levo-předního pohledu s nataženou (nasazenou) střechou!

  Realizaci snímků k testacím si lze domluvit také s testačními komisaři- více info lze získat v příslušné sekci na diskusním foru.


   Jak dlouho testace platí?

Klubová testace je platná vždy 2 roky ode dne testace. Před uplynutím této doby se musí vlastník i s vozidlem dostavit na přetestování (přetestace se následně provádí každé 2 roky). V případě, že dojde z jeho strany k porušení některé z podmínek pro testování HV, platnost testace nebude prodloužena.


   Co je potřeba k přetestacím?

Od roku 2018 dochází k výrazným změnám při přetestacích:

 1. U vozidel, registrovaných v registru silničních vozidel (tzn. na běžných registračních značkách) je nutno vystavit kompletní žádost ve dvou vyhotoveních a opatřit ji fotkami. Žadatel tedy musí ke každé přetestaci dodat 2 ks foto z levo-předního a 2 ks z pravo-zadního pohledu ve formátu 6x9 cm. Žádost musí být podepsána majitelem a 3 testačními komisaři
 2. U vozidel, registrovaných v registru historických vozidel (tzn. na "veteránských" značkách) je pouze vhodné mít připravený protokol o technické kontrole historického vozidla pro krajskou komisi (aktuální formulář je ke stažení na stránkách FKHV).


   A co to všechno stojí?

Poplatky za otestování vozu na historickou původnost jsou stanoveny následovně:

 1. Poplatek za první otestování činí 600,- Kč, pokud je žadatel členem klubu více než 1 rok, 1200,- Kč, pokud je žadatel členem klubu méně než 1 rok, popř. 1500,- Kč, není-li žadatel vůbec členem klubu Fiat Car Classic
 2. je-li žadatel členem klubu FIAT CAR CLASSIC, platí za pravidelnou přetestaci 200,- Kč za každý testovaný vůz
 3. není-li žadatel členem klubu FIAT CAR CLASSIC, je poplatek za pravidelnou přetestaci 600,- Kč za každý testovaný vůz

Poplatky musí být uhrazeny při testaci vozidla.


   Vzor snímků historického vozidla, které lze akceptovat z hlediska vzhledového:

obrazek1 obrazek2
© 2003 Fiat Car Classic, Czech Republic
web: Marek Lengál, Martin Maštálka